Výsledky vyhľadávania

 1. SUĽOVÁ, Martina. Analýza finančnej situácie podniku vo vybranom odvetví : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tučníková. Bratislava, 2018. 92 s.
  kniha

  kniha

 2. HABOVŠTIAKOVÁ, Lucia. Analýza finančnej situácie podniku na podklade individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS/IAS : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Nagy. Bratislava, 2016. 96 s.
  kniha

  kniha

 3. PAVLIŠČÁK, Šimon. Analýza finančnej situácie podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Fedorková. Bratislava, 2016. 59 s.
  kniha

  kniha

 4. ZALAI, Karol - DÁVID, Arnold - TUČNÍKOVÁ, Daniela. Analýza finančnej situácie podniku. In Finančno-ekonomická analýza podniku. - Bratislava : Sprint 2, 2016. ISBN 978-80-89710-22-5, s. 63-126 [3,15 AH].
  článok

  článok

 5. MACHOVCOVÁ, Tatiana. Analýza finančnej situácie podniku so zameraním na nové metódy analýzy výkonnosti podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2015. 73 s.
  kniha

  kniha

 6. BARTOŠOVÁ, Viera - PALIDEROVÁ, Martina. Analýza finančnej situácie podniku na základe pomerových ukazovateľov - praktický príklad. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1335-0897, 2015, roč. 20, č. 10, s. 124-151.
  článok

  článok

 7. SOLČIANSKA, Mária. Analýza finančnej situácie podniku so zameraním na nové metódy analýzy výkonnosti podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Elena Moravčíková. Bratislava, 2015. 76 s.
  kniha

  kniha

 8. VRÁBEL, Milan. Analýza finančnej situácie podniku na podklade individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS/IAS : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Nagy. Bratislava, 2015. 108 s.
  kniha

  kniha

 9. BARTOŠOVÁ, Viera - PALIDEROVÁ, Martina. Analýza finančnej situácie podniku na základe pomerových ukazovateľov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1335-0897, 2014, č. 13, s. 121-141.
  článok

  článok

 10. GRINAJ, Peter. Analýza finančnej situácie podniku na podklade individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS/IAS : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Nagy. Bratislava, 2014. 77 s.
  kniha

  kniha