Výsledky vyhľadávania

  1. ANDREJKOVIČ, Marek. Analýza relevantnosti dotazníkového prieskumu. In EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2873-3, s. 9-16.
    článok

    článok