Výsledky vyhľadávania

  1. KUBÍKOVÁ, Ivana. Analýza výdavkov na výskum a vývoj v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Pobudová. Bratislava, 2018. 59 s.
    kniha

    kniha

  2. DARMO, Ľubomír. Analýza výdavkov na výskum a vývoj v Slovenskej republike. In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4325-5, s. 31-40 CD-ROM. VEGA 1/0975/15.
    článok

    článok