Výsledky vyhľadávania

  1. MIKÓCZIOVÁ, Jana. Aplikácia teórie oceňovania opcií na oceňovanie podnikových dlhopisov. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Júl - August. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/Jul_August_2010_Ocen_Podnik_Dlhopisov_Mikocziova.doc>
    článok

    článok