Výsledky vyhľadávania

  1. ANDREJKOVIČ, Marek. Aplikovanie štatistických modelov pri hodnotení finančného zdravia podnikov na Slovensku. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality V. (2014) : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 1. - 3. 7. 2012 Malá Ida, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3876-3, s. 97 [CD-ROM]. VEGA 1/0519/12.
    článok

    článok