Výsledky vyhľadávania

  1. KOZOVSKÝ, Dušan. Application of new approaches in the management system of territorial self-government. In 3rd Central European Conference in Regional Science (CERS) : Košice, October 7th - 9th, 2009. - [Košice] : [Technická univerzita, Ekonomická fakulta], 2009. ISBN 978-80-553-0255-3, s. 54.
    článok

    článok

  2. KOZOVSKÝ, Dušan. Application of new approaches in the management system of territorial self-government. In 3rd Central European Conference in Regional Science : international conference proceedings. - Košice : [Technická univerzita v Košiciach], 2009. ISBN 978-80-553-0329-1, s. 519-530. APVV 0230-07.
    článok

    článok