Výsledky vyhľadávania

 1. VATERKA, Patrik. Balassa-Samuelsonov efekt dvoch vybraných krajín EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Blaško. Bratislava, 2017. 42 s.
  kniha

  kniha

 2. VARGOVÁ, Alexandra. Balassa-Samuelsonov efekt : bakalárska práca. Školiteľ: Brian König. Bratislava, 2010. 43 s.
  kniha

  kniha

 3. TÁNCOŠOVÁ, Judita - ŠUPLATOVÁ, Lucia. Inflácia a Balassa-Samuelsonov efekt. In Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2008. ISBN 978-80-225-2620-3. VEGA 1/3837/06.
  článok

  článok

 4. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Balassa - Samuelsonov efekt. In Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia NHF EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2003. ISBN 80-225-2218-X, s. 123.
  článok

  článok