Výsledky vyhľadávania

 1. PRIBULOVÁ, Dominika. Súčasnosť a budúcnosť bankovníctva v krajinách V4 : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2017. 80 s.
  kniha

  kniha

 2. BACKOVÁ, Lucia. Budúcnosť bankovníctva EU v podmienkach eurokrízy : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2012. 71 s.
  kniha

  kniha

 3. KORAUŠ, Antonín. Budúcnosť bankovníctva. In Eurozpravodaj : informační a ekonomický časopis. - Plzeň : Euro Nova & Partner's spol. s r.o., 2005. ISSN 1213-6913, 2005, roč. 4, č. 1.
  článok

  článok