Výsledky vyhľadávania

  1. TÓTH, Miroslav. Controlling nákladov z hľadiska vyžitia produkčnej kapacity. In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2977-8, s. 77-83.
    článok

    článok