Výsledky vyhľadávania

 1. MIČUDOVÁ, Tatiana. Dôležité osobné prekážky v práci. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 1, s. 19-22.
  článok

  článok

 2. JAŠKO, Jozef. Dôležité osobné prekážky v práci. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 7-8, s. 23-25.
  článok

  článok

 3. TEKULOVÁ, Zuzana. Dôležité osobné prekážky v práci, pri ktorých sa poskytuje pracovné voľno. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 2000. ISSN 1335-4701, 12.-14. mája 2000, roč. 8, č. 90, s. 6.
  článok

  článok