Výsledky vyhľadávania

 1. ĎURINOVÁ, Ivona. Daňové systémy Slovenska a Maďarska z hľadiska daňových indikátorov. In Podnikové financie vo vede a praxi 2019 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4675-1, s. 20-29.
  článok

  článok

 2. RÁSKYOVÁ, Daniela. Daňové systémy vo vybraných krajinách : diplomová práca. Školiteľ: Jana Simonidesová. Košice, 2018. 81 s.
  kniha

  kniha

 3. DRATVOVÁ, Tatiana. Vybrané daňové systémy EÚ so zameraním sa na spotrebné dane : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Vavrová. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha

 4. NOSÁĽ, Juraj. Daňové systémy škandinávskych krajín v porovnaní s daňovým systémom Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Vavrová. Bratislava, 2017. 91 s.
  kniha

  kniha

 5. CHROMÁ, Tatiana. Daňové systémy v Európskej únii : diplomová práca. Školiteľ: Anna Baštincová. Bratislava, 2016. 66 s.
  kniha

  kniha

 6. SIMONIDESOVÁ, Jana. Národné daňové systémy a daňová harmonizácia. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. 38 CD-ROM. VEGA 1/0402/15.
  článok

  článok

 7. KOSTOLÁNYOVÁ, Eliana. Vplyv medzinárodnej mobility kapitálu na daňové systémy : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2015. 64 s.
  kniha

  kniha

 8. FERANECOVÁ, Adela. Národné daňové systémy a daňová harmonizácia. In Financie, účtovníctvo, dane 2015 so zameraním na súčasné problémy : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4176-3, s. 37-41 CD-ROM. I-15-109-00, VEGA 1/0292/13.
  článok

  článok

 9. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Daňové systémy. Recenzenti: Elena Fetisovová, Rastislav Dopiriak. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 299 s. [17,89 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/HZBVxZGtpX> ISBN 978-80-225-4029-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 3, prezenčne 4]
 10. ĎURINOVÁ, Ivona. Daňové systémy krajín Škandinávie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2013. ISSN 1335-0900, Február 2013, roč. 21, č. 2, s. 15-19.
  článok

  článok