Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 103  
Vaša otázka: Hlavný názov = "Demografie"
 1. 2023 ,č. 2. Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje [elektronický zdroj]. Praha : Český statistický úřad, 2023. ISSN 1805-2991.
  časopis

  časopis

 2. 2023 ,č. 1. Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje [elektronický zdroj]. Praha : Český statistický úřad, 2023. ISSN 1805-2991.
  časopis

  časopis

 3. Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Praha : Český statistický úřad. 4x ročne. Dostupné na : <https://www.czso.cz/csu/czso/demografie> ISSN 1805-2991.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. 2022 ,č. 4. Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje [elektronický zdroj]. Praha : Český statistický úřad, 2022. ISSN 1805-2991.
  časopis

  časopis

 5. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Vybrané aspekty demografie slovenských obchodných podnikov. In STEP 2022. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP 2022 : 7.11.2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4989-9, s. 49-54. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 6. KOMARA, Silvia. Analýza vybraných ukazovateľov demografie podnikov v SR za rok 2018. In Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4883-0, s. 15-20 online. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 7. SIVAŠOVÁ, Daniela. Generácie z pohľadu demografie podnikov. In Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4883-0, s. 49-64 online. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 8. ŠOLTÉS, Erik - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Analýza závislosti vybraných ukazovateľov demografie podnikov a ukazovateľov vplyvu demografie podnikov na zamestnanosť pre územné celky NUTS3 krajín V4 a Rakúska. In Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4883-0, s. 98-118 online. VEGA 1/0561/21, VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 9. BALCOVÁ, Michaela. Generácie z pohľadu demografie : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Sivašová. Bratislava, 2021. 76 s.
  kniha

  kniha

 10. MELLOVÁ, Lenka. Štatistická analýza vybraného ukazovateľa demografie podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Eva Sodomová. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.