Výsledky vyhľadávania

 1. 2019 ,č. 2. Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1805-2991.
  časopis

  časopis

 2. 2019 ,č. 1. Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1805-2991.
  časopis

  časopis

 3. Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. Praha : Český statistický úřad. 4x ročne. Dostupné na : <https://www.czso.cz/csu/czso/demografie_review_for_population_research> ISSN 1805-2991.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. 2018 ,č. 4. Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. Praha : Český statistický úřad, 2018. ISSN 1805-2991.
  časopis

  časopis

 5. 2018 ,č. 3. Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. Praha : Český statistický úřad, 2018. ISSN 1805-2991.
  časopis

  časopis

 6. 2018 ,č. 2. Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. Praha : Český statistický úřad, 2018. ISSN 1805-2991.
  časopis

  časopis

 7. 2018 ,č. 1. Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. Praha : Český statistický úřad, 2018. ISSN 1805-2991.
  časopis

  časopis

 8. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Analýza vybraných ukazovateľov demografie podnikov na Slovensku v rokoch 2008 – 2014. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 2, s. 27-43 online.
  článok

  článok

 9. MELLOVÁ, Lenka. Štatistická analýza vybraného ukazovateľa demografie podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Eva Sodomová. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha

 10. 2017 ,č. 4. Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. Praha : Český statistický úřad, 2017. ISSN 1805-2991.
  časopis

  časopis