Výsledky vyhľadávania

 1. NIŇAJ, Marek. Determinanty kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov. In EDAMBA 2013 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 14th november 2013, Bratislava, the Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3766-7, s. 1066-1076 [CD-ROM]. VEGA 1/0238/13.
  článok

  článok


 2. MIKÓCZIOVÁ, Jana. Determinanty kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, 2010, roč. 3, č. 1, s. 80-87.
  článok

  článok


 3. SIVÁK, Rudolf - MIKÓCZIOVÁ, Jana. Determinanty kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 8, s. 124-132. VEGA 1/0797/08.
  článok

  článok