Výsledky vyhľadávania

 1. HOLÁ, Martina. Dopad finančnej krízy na financovanie verejného sektora v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Bartalosová. Bratislava, 2012. 41 s.
  kniha

  kniha


 2. JANČUŠKOVÁ, Lena. Dopad finančnej krízy na financovanie verejného sektora v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2011. 40 s.
  kniha

  kniha


 3. LIPOVSKÁ, Miroslava. Dopad finančnej krízy na financovanie verejného sektora v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2010. 43 s.
  kniha

  kniha