Výsledky vyhľadávania

  1. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Dotácie ako nástroj poľnohospodárskej politiky v podmienkach Slovenskej republiky. In Hospodárska a sociálna politika na prahu Milénia : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. - Bratislava : Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, Katedra hospodárskej politiky a Katedra sociálneho rozvoja a práce, 1999. ISBN 80-225-1322-9, s. 120-126.
    článok

    článok