Výsledky vyhľadávania

 1. EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars : Empowering Actions to Achieve Global Goals: Implications for Economics, Business, Management and Related Disciplines : Conference Proceedings. Editors: Andrea Petianová, Paula Puškárová ; reviewers: Mária Antalová, Peter Árendáš, Peter Badura... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 555 s. [27,75 AH]. Dostupné na : <https://edamba.euba.sk/www_write/files/archive/edamba2019_proceedings.pdf> ISBN 978-80-225-4704-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. BARLAŠOVÁ, Terézia. Správa z podujatia EDAMBA 2019. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2019. ISSN 1336-7137, 2019, roč. 15, č. 4, s. 80 online.
  článok

  článok

 3. EDAMBA @ EUBA 2018. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA @ EUBA 2018 : Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines : Proceedings of International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars, 17–19 April 2018, University of Economics in Bratislava, Slovak Republic. Editor: Jozef Wallner ; reviewers: Silvia Adamcová, Peter Árendáš ... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM (publishing house), 2018. online 504 s. ISBN 978-80-225-4571-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. Reviewers: Silvia Adamcová, Peter Árendáš ... [et al.]. Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. online [xiii, 508 s.]. ISBN 978-80-225-4429-0.
  EDAMBA 2017

  elektronická kniha

 5. EDAMBA 2016 : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2016 : conference proceedings : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 10 - 12 april 2016 [elektronický zdroj]. Editor: Jozef Wallner. - Registrovaný: Web of Science. Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2016. online [xii, 422 s.]. ISBN 978-80-225-4261-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  EDAMBA 2016

  elektronická kniha

 6. EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : collection of abstracts : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. Editor: Jozef Wallner. Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. 104 s. ISBN 978-80-225-4155-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 7. EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015 [elektronický zdroj]. Editor: Jozef Wallner. - Registrovaný: Web of Science. Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. CD-ROM [xiv, 968 s.]. ISBN 978-80-225-4200-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  EDAMBA 2015

  elektronická kniha

 8. EDAMBA 2014. International scientific conference. EDAMBA 2014 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 13th - 14th november 2014, Bratislava, Slovak Republic [elektronický zdroj]. Referees Erika Bartalosová, Boris Baumgartner. Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2014. CD-ROM [675 s.]. ISBN 978-80-225-4005-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  EDAMBA 2014

  elektronická kniha

 9. EDAMBA 2013. International scientific conference. EDAMBA 2013 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 14th november 2013, Bratislava, the Slovak Republic [elektronický zdroj]. Referees Kamil Adamík, Peter Árendáš. Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2013. CD-ROM [1784 s.]. ISBN 978-80-225-3766-7. [Počet ex. : 6, z toho voľných 5, prezenčne 1]
  EDAMBA 2013

  elektronická kniha

 10. MACHOVÁ, Martina. [EDAMBA 2013 – medzinárodná vedecká konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 4, s. 497.
  článok

  článok