Výsledky vyhľadávania

  1. DOKUPIL, Michal. Efektivita LMS Moodle vzhľadom na predmet výučby : diplomová práca. Školiteľ: Hana Trochanová. Bratislava, 2011. 57 s.
    kniha

    kniha