Výsledky vyhľadávania

  1. NÉMETHOVÁ, Jana. Ekologické poľnohospodárstvo v SR. In Geografické štúdie. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. ISSN 1337-9445, 2010, roč. 14, č. 1, s. 49-60. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0146255/GS_1_2010_cely.pdf>
    článok

    článok


  2. MAREČKOVÁ, Zuzana - VYBÍRALOVÁ, Júlia. Ekologické poľnohospodárstvo v SR. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1336-3301, 2010, roč. 7, č. 2, s. 53-61. VEGA 1/0604/10.
    článok

    článok