Výsledky vyhľadávania

 1. MANOVÁ, Eva - NOVOTNÝ, Marcel. Elektronický obchod z pohľadu dane z príjmov. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, s. 85-92.
  článok

  článok

 2. FERANECOVÁ, Adela - DUGAS, Jaroslav, ml. Elektronický obchod a metódy jeho zdanenia. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2017 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy I. : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác : Týždeň vedy a techniky na Slovensku, 6.-12.11.2017, Košice. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4453-5, s. 18-21 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. OLGUN, Alexandra. Elektronický obchod ako nástroj expanzie MSP na čínskom trhu : diplomová práca. Školiteľ: Stanislav Zábojník. Bratislava, 2017. 82 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠULIK, Marek. Bez čoho sa nezaobíde fungujúci elektronický obchod. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 17. septembra 2015, roč. 25, č. 37, s. 42-43.
  článok

  článok

 5. MALČEKOVÁ BRUCHALOVÁ, Zuzana. Elektronický obchod, bezpečnosť jeho prevádzkovania a riešené problémy : diplomová práca. Školiteľ: Mikuláš Sabo. Bratislava, 2015. 69 s.
  kniha

  kniha

 6. FURDOVÁ, Lucia. Doručovanie balíkov v podmienkach Európskej únie so zameraním sa na elektronický obchod. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2014 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3931-9, s. 78-89 CD-ROM. PMVP I-14-109-00.
  článok

  článok

 7. HARGAŠOVÁ, Katarína. Vplyv spotrebiteľského správania na cezhraničný elektronický obchod : bakalárska práca. Školiteľ: Ivan Hlavatý. Bratislava, 2014. 49 s.
  kniha

  kniha

 8. BAVLŠÍKOVÁ, Kamila. Ochrana spotrebiteľa a elektronický obchod : bakalárska práca. Školiteľ: Sherzod Karimov. Bratislava, 2014. 55 s.
  kniha

  kniha

 9. MATUŠOVIČ, Martin - MARKOVIČOVÁ, Marta. Elektronický obchod, elektronické podnikanie, hospodárska súťaž a sociálne inovácie. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza IV. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4020-9, s. 67-74 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 (50%), VEGA 1/0709/15 (50%).
  článok

  článok

 10. CSENGER, Tibor. Elektronický obchod, analýza a vyhodnotenie najpredávanejších komodít v konkrétnej firme : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2013. 38 s.
  kniha

  kniha