Výsledky vyhľadávania

 1. 2020 ,Č. 9. Energie : magazín [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 5]
  časopis

  časopis

 2. CSÓKA, Donna Carla. Postavenie obnoviteľných zdrojov energie v ekonomikách Nórska a Nemecka : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Zagoršeková. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 3. SZABÓ, Barnabás. Vývoj a trendy vo využívaní neobnoviteľných zdrojov energie v USA a v Číne : bakalárska práca. Školiteľ: Mikuláš Černota. Bratislava, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha

 4. STRIČÍK, Michal. Využitie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie na Slovensku. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2020. ISSN 1335-9746, 2020, roč. 19, č. 1, s. 19-27 online. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 5. 2019 ,Č. září. Energie : magazín [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 5]
  časopis

  časopis

 6. 2019 ,Č. březen. Energie : magazín [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 5]
  časopis

  časopis

 7. HOLECOVÁ, Natália. Príležitosti a riziká obnoviteľných zdrojov energie (na príklade Nemecka) : diplomová práca. Školiteľ: Janka Pásztorová. Bratislava, 2019. 113 s.
  kniha

  kniha

 8. KOLLÁR, Andrej. Analýza vývoja využitia obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov energie : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Sipková. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 9. KUNOVÁ, Fanni. Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie : diplomová práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 10. DZURKOVÁ, Veronika. Ekonomicko - environmentálne aspekty využitia slnečnej energie : diplomová práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha