Výsledky vyhľadávania

  1. HADAROVÁ, Daniela. Environmentálne technológie. In Kamenný svet versus virtuálny svet : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3256-3, s. 20-23.
    článok

    článok