Výsledky vyhľadávania

  1. FODOROVÁ, Veronika. Európska identita - budúcnosť európskeho integračného projektu? In Kultúrna pluralita, univerzalizmus, interkultúrna komunikácia, interkultúrne kompetencie : monografický zborník - grantový projekt VEGA 1/0561/08. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3093-4, s. 69-85.
    článok

    článok