Výsledky vyhľadávania

 1. ZUBRO, Tetyana. Demokratický deficit EÚ a Európsky parlament. In Desať rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii : ekonomické, politické a právne aspekty : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3979-1, s. 130-137 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. Európsky parlament. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2013. 59 s. ISBN 978-92-823-4955-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. PAVLOVIČ, Branislav. Európsky parlament: Kritika a zodpovednosť. In Zahraničná politika. - Bratislava : Výskumné centrum SFPA, 2012. ISSN 1336-7218, 2012, roč. 16, č. 1, s. 26-27. Dostupné na : <http://zahranicnapolitika.sk/index.php?id=4&id=1452>
  článok

  článok

 4. MAKAROVÁ, Miroslava. Európsky parlament - úlohy a kompetencie poslancov : bakalárska práca. Školiteľ: Soňa Svoreňová. Bratislava, 2010. 53 s.
  kniha

  kniha

 5. TKÁČ, Vojtech. Inštitúcie EÚ - Európsky parlament. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1337-0448, 2009, roč. 4, č. 5, s. 55-65.
  článok

  článok

 6. ZÁPRAŽNÁ, Zuzana. Európsky parlament - vývoj, činnosť a aktuálne výzvy : bakalárska práca. Škol. Boris Mattoš. Bratislava, 2009. 50 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Študentský európsky parlament - projekt na podporu účasti mladých ľudí na eurovoľbách. In Slovenská politologická revue : revue pre politický a občiansky život. - Trnava : Katedra politológie UCM v Trnave, 2009. ISSN 1335-9096, 2009, roč. 9, č. 1, s. 172-173.
  článok

  článok

 8. Európsky parlament. Luxemburg : Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, 2009. 51 s. Dostupné na : <http://www.europarl.europa.eu/, http://europa.eu/> ISBN 978-92-823-2890-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. BARTL, Jaroslav. Európsky parlament na všestrannú podporu ZP. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2008. ISSN 1337-060X, 2008, č. 2, s. 89-92.
  článok

  článok

 10. Spoznaj Európsky parlament. Bratislava : Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, 2007. 168 s. ISBN 978-80-969241-2-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]