Výsledky vyhľadávania

 1. KOSTELANSKÁ, Margita. Motivačné faktory vzniku daňových únikov : bakalárska práca. Školiteľ: Cecília Olexová. Košice, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 2. ONDREJKOVÁ, Miriam. Faktory vzniku daňových únikov : diplomová práca. Školiteľ: Anna Schultzová. Bratislava, 2012. 58 s.
  kniha

  kniha

 3. POLÁŠEK, Zbyněk. Faktory vzniku daňových únikov : diplomová práca. Škol. Gizela Lénártová. Bratislava, 2010. 87 s.
  kniha

  kniha

 4. PILKA, Matej. Faktory vzniku daňových únikov na dani z príjmu zo závislej činnosti v slovenských podnikoch : diplomová práca. Škol. Ivona Ďurinová. Bratislava, 2008. 76 s.
  kniha

  kniha

 5. BURÁK, Emil. Faktory vzniku daňových únikov. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS. ISSN 1335-9568, 2003, roč. 10, č. 17, s. 30-33.
  článok

  článok

 6. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Faktory vzniku daňových únikov. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2000. ISSN 0323-262X, 2000, roč. 29, č. 3, s. 241-255.
  článok

  článok

 7. KESZI, Juraj. Motivačné faktory vzniku daňových únikov : bakalárska práca. Školiteľ: Cecília Olexová. Košice, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha