Výsledky vyhľadávania

  1. PALOVIČOVÁ, Barbora. Fiškálna decentralizácia v SR a jej vplyv na posilnenie postavenia územných samospráv. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 313-317.
    článok

    článok