Výsledky vyhľadávania

  1. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Finančná štruktúra dcérskych spoločností. In Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na medzinárodný finančný manažment : vedecká konferencia, Bratislava 6.11.2009. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2930-3, s. 61-64. VEGA 1/4585/07.
    článok

    článok