Výsledky vyhľadávania

  1. ŠKVAROVÁ, Lucia. Finančná analýza a jej úloha pri stanovení hodnoty podniku : diplomová práca. Školiteľ: Karol Zalai. Bratislava, 2013. 80 s.
    kniha

    kniha

  2. LEŠŇOVSKÝ, Lukáš. Finančná analýza a jej úloha pri stanovení hodnoty podniku : diplomová práca. Škol. Karol Zalai. Bratislava, 2010. 95 s.
    kniha

    kniha