Výsledky vyhľadávania

  1. KUPCOVÁ, Naďa. Finančná analýza na podklade individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS/IAS : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Nagy. Bratislava, 2013. 70 s.
    kniha

    kniha