Výsledky vyhľadávania

 1. HREBEŇOVÁ, Kristína. Finančná gramotnosť študentov vysokých skôl : bakalárska práca. Školiteľ: Ladislav Bažó. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 2. PODMANICKÝ, Marek. Finančná gramotnosť študentov vysokých škôl : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2019. 42 s.
  kniha

  kniha

 3. SPIŠÁKOVÁ, Emília. Finančná gramotnosť študentov vysokých škôl v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti. In Marketing, manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov z 1. medzinárodnej konferencie, Košice, 24.-25. október 2013. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISBN 978-80-225-3732-2, s. 112-113. VEGA 1/0474/12.
  článok

  článok

 4. Finančná gramotnosť študentov vysokých škôl : recenzovaný monotematický nekonferenčný zborník vedeckých prác k projektu VEGA č. 1/0474/12 Finančná gramotnosť študentov vysokých škôl na Slovensku [elektronický zdroj]. Editor Monika Bačová ; recenzenti Michal Pružinský, Mária Antošová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [115 s., 5,75 AH]. VEGA 1/0474/12. ISBN 978-80-225-3805-3.
  Finančná gramotnosť študentov vysokých škôl

  elektronická kniha