Výsledky vyhľadávania

  1. KRIŠTOFÍK, Peter - ŠURANOVÁ, Zuzana - SAXUNOVÁ, Darina. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IAS/IFRS. Bratislava : Iura Edition, 2009. 767 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-230-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  2. ŠURANOVÁ, Zuzana - KRIŠTOFÍK, Peter. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IAS/IFRS. III. diel. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2006. 359 s. ISBN 80-8083-302-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  3. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IAS/IFRS. II. diel / 2. časť. Banská Bystrica : Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004. 266 s. ISBN 80-8083-022-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  4. ŠURANOVÁ, Zuzana - SAXUNOVÁ, Darina - KRIŠTOFÍK, Peter. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IAS/IFRS. I. diel. Banská Bystrica : Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004. 220 s. ISBN 80-8083-021-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  5. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IAS/IFRS. II. diel / 1. časť. Banská Bystrica : Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004. 369 s. ISBN 80-8083-022-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]