Výsledky vyhľadávania

 1. 2020 ,č. 4. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711.
  časopis

  časopis

 2. 2020 ,č. 3. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711.
  časopis

  časopis

 3. 2020 ,č. 2. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711.
  časopis

  časopis

 4. 2020 ,č. 1. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711.
  časopis

  časopis

 5. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Derivát. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.derivat.sk> ISSN 1336-5711.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 6. 2019 ,č. 2. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711.
  časopis

  časopis

 7. 2019 ,č. 1. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711.
  časopis

  časopis

 8. KUBICOVÁ, Lenka. Morálny hazard a finančné trhy : bakalárska práca. Školiteľ: Ctibor Pilch. Bratislava, 2019. 47 s.
  kniha

  kniha

 9. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Finančné trhy a modely ich predikcií. Recenzenti: Anna Polednáková, Mária Režňáková. 2. rozšírené vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2019. [148 s.] [7,68 AH]. VEGA 1/0007/19. ISBN 978-80-7598-254-4.
 10. MAĎAROVÁ, Klaudia. Finančné trhy, ceny a riziko : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Kaderová. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha