Výsledky vyhľadávania

 1. ČERVEŇANSKÁ, Barbora. Finančný manažment zásob, pohľadávok a pohotových peňažných prostriedkov podniku : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 2. ČURILLOVÁ, Barbora. Finančný manažment zásob, pohľadávok a pohotových peňažných prostriedkov podniku : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2019. 85 s.
  kniha

  kniha

 3. MANOVÁ, Eva. Význam výkazov účtovnej závierky pre finančný manažment podniku. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov = Conference Proceeding of Abstracts. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4645-4, s. 25.
  článok

  článok

 4. KOVÁČ, Branislav. [Finančný manažment nadnárodných korporácií]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 3, s. 91 online. Recenzia na: Finančný manažment nadnárodných korporácií / Anna Harumová ; recenzovali: Pavel Škriniar, Branislav Kováč. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - ISBN 978-80-7552-451-5.
  článok

  článok

 5. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Medzinárodný finančný manažment : zbierka príkladov. Recenzenti: Anna Polednáková, Oľga Miková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 167 s. [7,51 AH]. VEGA 1/0007/16. ISBN 978-80-225-4425-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 6. ŠKRINIAR, Pavel. [Medzinárodný finančný manažment]. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 113-114 CD-ROM. Recenzia na: Medzinárodný finančný manažment / Miloš Bikár, Miroslav Kmeťko, Anna Polednáková ; recenzenti: Karol Vlachynský, Mária Režňáková. 2. [dopl. a aktual.] vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. - ISBN 978-80-225-4254-8.
  článok

  článok

 7. GALBAVÝ, Lukáš. Finančný manažment zásob, pohľadávok a peňažných prostriedkov podniku : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Kalusová. Bratislava, 2016. 79 s.
  kniha

  kniha

 8. HARUMOVÁ, Anna. Finančný manažment nadnárodných korporácií. Recenzovali: Pavel Škriniar, Branislav Kováč. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 242 s. [12,10 AH]. VEGA 1/006/15. ISBN 978-80-7552-451-5. [Počet ex. : 17, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 9. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav - POLEDNÁKOVÁ, Anna. Medzinárodný finančný manažment. Recenzenti: Karol Vlachynský, Mária Režňáková. 2. [dopl. a aktual.] vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 308 s. [19,64 AH]. VEGA 1/0007/16. ISBN 978-80-225-4254-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 4]
 10. PRAŽENKOVÁ, Kristína. Finančný manažment zásob, pohľadávok a peňažných prostriedkov podniku : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2015. 92 s.
  kniha

  kniha