Výsledky vyhľadávania

 1. Financie a riziko. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko : zborník príspevkov z XV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 25. - 26. novembra 2013 [elektronický zdroj]. Zostavovateľské práce: Zuzana Neupauerová, Dominika Janečková ; recenzenti: Rudolf Sivák, Pavol Ochotnický. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [736 s., 36,9 AH]. ISBN 978-80-225-3765-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Financie a riziko. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko : recenzovaný zborník príspevkov zo XIV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa konala 26. novembra 2012 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. CD-ROM [550 s.]. ISBN 978-80-225-3515-1. [Počet ex. : 4, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Financie a riziko. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 665 s. ISBN 978-80-225-3278-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 4. Financie a riziko. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. CD-ROM [665 s.]. ISBN 978-80-225-3278-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 5. Financie a riziko. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM [500 s.]. ISBN 978-80-225-3089-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Financie a riziko. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 472 s. ISBN 978-80-225-3089-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 7. Financie a riziko. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 703 s. ISBN 978-80-225-2745-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 8. Financie a riziko. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 492 s. ISBN 978-80-225-2867-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]