Výsledky vyhľadávania

 1. LUKÁČ, Jozef. Správa z podujatia Financie, Účtovníctvo, dane 2018 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2018. ISSN 1336-7137, 2018, roč. 14, č. 4, s. 41-42 online. I-18-110-00.
  článok

  článok

 2. Financie, účtovníctvo, dane 2018 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2018 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác z vedeckého seminára, Košice, 2018. Redakčné a zostavovateľské práce:Jozef Lukáč, Zuzana Kudlová, Janka Kopčáková. 1. vydanie. Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2018. CD-ROM 76 s. [3,8 AH]. ISBN 978-80-225-4585-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Podnikové financie vo vede a praxi 2018. Eduard Hyránek et al. ; zostavovateľ: Miroslav Kmeťko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 120 s. [6,1 AH]. VEGA 1/404/16, VEGA 1/0007/16, VEGA 1/0066/17, KEGA 025EU-4/2018. ISBN 978-80-225-4556-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. SIVÁK, Rudolf - BELANOVÁ, Katarína - JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína. Financie podnikateľskej sféry. Recenzenti: Ľubomíra Gertler, Miloš Hofreiter. 2. vydanie. Bratislava : Sprint 2 s.r.o., 2018. 341 s. [18,40 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-42-3. [Počet ex. : 15, z toho voľných 0, prezenčne 2, dĺžka fronty rezervácií 2]
 5. Ekonomika, financie a manažment podniku XII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. Zostavovatelia (Editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. online 384 s. [24,12 AH]. ISBN 978-80-225-4543-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. FETISOVOVÁ, Elena et al. Podnikové financie : praktické aplikácie a zbierka príkladov. Recenzovali: Ján Neubauer, Magdaléna Kubranová. 3. prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 223 s. [10,49 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-790-7. [Počet ex. : 15, z toho voľných 1, prezenčne 2, dĺžka fronty rezervácií 6]
 7. LACEK, Martin. Finančná gramotnosť a behaviorálne financie : bakalárska práca. Školiteľ: Ctibor Pilch. Bratislava, 2017. 44 s.
  kniha

  kniha

 8. Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2017 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy I. : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác : Týždeň vedy a techniky na Slovensku, 6.-12.11.2017, Košice [elektronický zdroj]. Redakčné a zostavovateľské práce: Adela Feranecová, Zuzana Kudlová, Jozef Lukáč ; recenzenti: Jana Simonidesová, Eva Manová. 1. vyd. Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2017. CD-ROM [85 s., 4,25 AH]. ISBN 978-80-225-4453-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2017 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy II. : elektronický zborník abstraktov z vedeckého seminára : Týždeň vedy a techniky na Slovensku, 6.-12.11.2017, Košice [elektronický zdroj]. Recenzenti: Jana Simonidesová, Eva Manová. 1. vyd. Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2017. CD-ROM [22 s., 1,1 AH]. ISBN 978-80-225-4454-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. Zostavovatelia (editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [367 s., 24 AH]. ISBN 978-80-225-4462-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha