Výsledky vyhľadávania

  1. HONTYOVÁ, Kajetána - TÁNCOŠOVÁ, Judita. Globalizácia, interdependencia a integrácia (v podmienkach Slovenska). In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí : sborník z mezinárodní vědecké konference. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2001. ISBN 80-210-2533-6, s. 256-262.
    článok

    článok