Výsledky vyhľadávania

  1. ROMANOVÁ, Daniela. Goodwill a jeho ohodnocovanie. In PhD. Meetings and Seminars II : recenzovaný zborník z vedeckej konferencie : Košice 26. 3. 2010. - Košice, 2010. ISBN 978-80-225-3081-1, s. 39-45. Dostupné na : <http://vyskum.euke.sk/pms/2010/pdf/romanova.pdf>
    článok

    článok