Výsledky vyhľadávania

  1. ŠKÁPIK, Pavol. Historicky prvé elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej republike. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1210-1095, 2010, roč. 20, č. 4, s. 88-94.
    článok

    článok