Výsledky vyhľadávania

  1. Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ. Výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR. Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010 [elektronický zdroj]. Spracovali: Štefan Sabo, Stanislav Karabínoš, Elena Fifeková. Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3067-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
    elektronická kniha

    elektronická kniha