Výsledky vyhľadávania

  1. Humor dokáže značku urobiť silnejšou. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1338-7065, 2013, roč. 6, č. 9, s. 52-54.
    článok

    článok