Výsledky vyhľadávania

  1. HVOŽDAROVÁ, Jana. IAS 27 - Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka. In Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) : základný kurz pre správcov. - Trenčín : INTERAUDIT, 2010, s. 55-66.
    článok

    článok

  2. MOKOŠOVÁ, Daša - VAŠEK, Libor. IAS 27 - Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2005. ISSN 1335-7034, 2005, roč. 10, č. 4, s. 45-49.
    článok

    článok