Výsledky vyhľadávania

  1. KUČERA, Ľubomír. IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034, 2012, roč. 17, č. 4, s. 47-52. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/ifrs-13-ocenovanie-realnou-hodnotou.m-1944.html>
    článok

    článok

  2. ŠPEŤKO, Peter. IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2011. ISSN 1336-5711, 2011, č. November. Názov z titulnej obrazovky.
    článok

    článok