Výsledky vyhľadávania

  1. STRUHÁROVÁ, Slavomíra. Implementácia znalostného manažmentu v organizácii : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Barátová. Bratislava, 2012. 38 s.
    kniha

    kniha

  2. CHORVÁTHOVÁ, Daniela. Implementácia znalostného manažmentu v organizácii. In Management challenges in the 21st century : transport and logistics: opportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : conference proceedings : Bratislava, april 19, 2011. - Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. ISBN 978-80-89306-10-7, 312-317.
    článok

    článok