Výsledky vyhľadávania

  1. SMOLEŇOVÁ, Elena. Inovatívne metódy a nástroje motivácie v procese výučby talianskeho jazyka. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2014. ISSN 1338-6743, 2014, roč. 3, č. 6, s. 77-88.
    článok

    článok