Výsledky vyhľadávania

  1. KAVALIEROVÁ, Silvia. Integračné procesy v rozvojových krajinách so zameraním na Latinskú Ameriku : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Baumgartner. Bratislava, 2011. 45 s.
    kniha

    kniha

  2. BAUMGARTNER, Boris. Integračné procesy v rozvojových krajinách so zameraním na Latinskú Ameriku. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 33-38.
    článok

    článok