Výsledky vyhľadávania

  1. BENEŠOVÁ, Silvie - BRADÁČOVÁ, Isabela. Integrovaný záchranný systém a osoby se zdravotním postižením. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of security engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2015. ISSN 1336-0019, 2015, roč. 14, č. 2, s. 39-42.
    článok

    článok

  2. ŠUŠOVÁ, Jana. Integrovaný záchranný systém : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2013. 87 s.
    kniha

    kniha