Výsledky vyhľadávania

 1. ČISOVSKÝ, Dávid. Interná kontrola : bakalárska práca. Školiteľ: Paulína Paprskárová. Bratislava, 2019. 43 s.
  kniha

  kniha

 2. VÉPYOVÁ, Mária - KASTLEROVÁ, Sylvia. Interný audit (interná kontrola) : praktikum. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 184 s. [5,292 AH]. ISBN 978-80-225-3294-5. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 3. VÉPYOVÁ, Mária - KASTLEROVÁ, Sylvia. Interná kontrola (interný audit) : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 160 s. ISBN 978-80-225-2811-5. [Počet ex. : 6, z toho voľných 4, prezenčne 2]
 4. VÉPYOVÁ, Mária - KASTLEROVÁ, Sylvia. Interná kontrola a interný audit : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 146 s. ISBN 978-80-225-2391-2. [Počet ex. : 10, z toho voľných 9, prezenčne 1]
 5. VÉPYOVÁ, Mária. Interná kontrola a interný audit. In MEJZLÍK, Ladislav - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve a audítorstve vo svetle medzinárodných noriem : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie z príležitosti 65. výročia vzniku Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava, 2005 : Vydavateľstvo EKONÓM. ISBN 80-225-2078-0, s. 204-208.
  článok

  článok