Výsledky vyhľadávania

  1. FEDORKO, Marián. Irónia a myslenie irónie v dejinách filozofie (pokus o vymedzenie problému). In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2000. ISSN 0046-385X, 2000, roč. 55, č. 5, s. 378-385. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/view_abstract.php?title_id=1123>
    článok

    článok