Výsledky vyhľadávania

  1. (Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty. Medzinárodná konferencia. Jazyk a jazykoveda v pohybe II : zborník z medzinárodnej konferencie (Socio)lingvistika - perspektívy, limity a mýty : Smolenice 11. - 13. 4. 2016 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Jana Klincková, Jozef Mlacek, Juraj Vaňko. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017. online [575 s.]. VEGA 2/0182/15. ISBN 978-80-224-1605-4.
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  2. ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda : prěhled a slovníky. 4. vyd., v Karolinu 2. dopl. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2011. 380 s. ISBN 978-80-246-1946-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]