Výsledky vyhľadávania

  1. MADĚRA, František. K niektorým otázkam zdokonalenia nástrojov hospodárenia vnútropodnikových útvarov. In Aplikácia matematických modelov, metód a výpočtovej techniky pri riadení národného hospodárstva : 6. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou : Bratislava, 24.-27. apríla 1990 : tézy referátov. - Bratislava : Edičné stredisko Vysokej školy ekonomickej, 1990. ISBN 80-225-0169-7, s. 210-211.
    článok

    článok