Výsledky vyhľadávania

  1. Komentár k úplnenému zneniu zákona o dani z pridanej hodnoty. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-0897, 2010, č. 6-7, s. 180-369.
    článok

    článok